Asia Pond

O NÁS

... aneb kdo za tím vším stojí.

KDO JSME?

Bao Do

杜惟宝

Jmenuju se Bao a miluju cizí jazyky. Rád se je učím, ale také s nadšením nabyté zkušenosti předávám dále. Věřím, že kdo se dokázal naučit svůj mateřský jazyk, určitě zvládne i jakýkoliv jiný. 

 

Mojí velkou vášní jsou jazyky asijské, obzvláště čínština. V Asii jsem pobýval studijně, pracovně i turisticky. Nyní uplatňuji nabyté vědomosti na poli mentoringu, tlumočení a kulturního poradenství. Dlouholetá osobní zkušenost s východní i západní společností mi pomáhá efektivně (a někdy i efektně) předávat informace potřebné k hlubšímu poznání asijské kultury.

PROČ SE UČIT S NÁMI?

Studium asijských jazyků je během na dlouhou trať. Společně se svými studenty děláme maximum pro to, aby to místo bezcílného pobíhání byla objevná cesta s jasným cílem, na jejíž pravidelné pokračování se budete těšit. Výuce cizích jazyků se věnujeme už od roku 2010 a během těch let jsme nashromáždili řadu poznatků a tipů pro každého. Mezi naše studenty patří zaneprázdnění podnikatelé, středoškolští studenti, maminky s neposednými dětmi i aktivní důchodci. Jsme milovníci jazyků. Víme ale, že ne všichni jsou do jazyků tak zapálení jako my, proto svoji výuku vždy přizpůsobujeme studijním potřebám a možnostem našich studentů. Ovšem věřte, že nadšením pro asijské jazyky se nám podaří nakazit každého!

JAKÉ MÁM VZDĚLÁNÍ?
JAKÉ JAZYKY OVLÁDÁM?

ČEŠTINA

rodný jazyk

VIETNAMŠTINA

rodný jazyk

ANGLIČTINA

plně profesionální úroveň (C1)

ČÍNŠTINA

plně profesionální úroveň (C1)

NĚMČINA

komunikativní znalost (B1)

RUŠTINA

základní komunikace (A1)

CO ŘÍKAJÍ TI, KTEŘÍ PROŠLI NAŠÍ VÝUKOU?​
"U Baa studuji vietnamštinu již několik let. Je to podle mého názoru kantor od pánaboha pečlivý, jazykově nadaný, pedagog. Je vždy vzorně připravený a hodiny má pečlivě naplánované. Bao je jeden z nejlepších jazykových lektorů, které jsem kdy poznal … a opravdu mám srovnání." Výuka se line v přátelském, ale přiměřeně přísném duchu. Kromě výše zmíněného si cením především jeho znalosti a zaujetí. Pokud bych přece jen měl dodat drobnou radu: možná bych malounko přidal v motivování - Bao musí vidět, že má student zájem, z jeho strany je zřejmé, že hlavní díl na naučení jazyka má student sám. Je to pravda, samozřejmě, ale občas by možná potěšilo lehké pozitivní "postrčení". Jinak bych na jeho výuce nic neměnil a určitě ji doporučil i dalším."
Luboš
programový manažer, CK China Tours
"Čínštinu u Baa studuju od ledna 2020. Bao je velice přátelský lektor, který hodiny vede v neformálním duchu, což mi zcela vyhovuje. Jeho lekce jsou pokaždé svižné, zábavné, vždy s nějakým zajímavým přesahem – jazykovědným či kulturním. Co se týče výuky, mám srovnání i s dalšími učiteli, se kterými jsem v minulosti měla individuální hodiny. Myslím si, že postavit kvalitní individuální lekce tak, aby byl student dostatečně zapojený, ale ne přetížený je umění, které Bao velice přirozeně ovládá. Jeho hodiny jsou vždy osvěžující, podnětné a ušité přímo na míru aktuálním potřebám. Za další velký přínos považuji to, že používá aplikaci Memrise k procvičování přímo konkrétní probrané slovní zásoby. Baa jako lektora čínštiny mohu vřele doporučit."
Veronika
Generic consultant, Adecco
"Hodiny čínštiny u pana Baa měly vždy svižný průběh, byly pestré; po výkladu následovaly praktické ukázky a procvičování. Při výuce byli všichni žáci aktivně zapojeni, nikdo se nemohl nudit. Nejpřínosnější pro mne bylo, že učitel kladl důraz na překladová cvičení (písemná i ústní) a na zapamatování naučených vět a frází. Rovněž jsem oceňoval jeho způsob výuky správného psaní čínských znaků. Pan Bao uplatňuje více než jiní lektoři, které jsem poznal, krátká domácí překladová cvičení do čínštiny. Jako lektor je důsledný, aktivní a pro žáky srozumitelný. Zájemcům o čínštinu (i vietnamštinu) mohu pana Baa vřele doporučit."
Pavel
stavební inženýr
"Po absolvování týdenního intenzivního letního kurzu čínštiny musím vyzdvihnout především trpělivost, se kterou jsou lekce vedeny. Zodpovězení všech možných i nemožných dotazů, stále se opakující chyby – vždy vysvětleno s úsměvem. Zároveň je však také na lekcích vyžadována soustředěnost a důkladná příprava, která je ke zvládnutí jazyka nutná. Díky využití rozmanitých materiálů (audio i textové) se rozvíjí všechny stránky jazyka. Dalším zájemcům o čínštinu mohu Baovi kurzy rozhodně doporučit."
LEnka
studentka sinologie MU
"Čínštinu se u Baa učím už 9 měsíců. Bao je velmi pečlivý a trpělivý lektor, vždy ochotně odpovídá na všechny moje otázky a má hodiny vždy perfektně připravené. Je přátelský, ale i přiměřeně přísný, což je dle mého názoru perfektní kombinace. Jeho hodiny jsou velmi pestré: kromě rozšiřování slovní zásoby a rozboru gramatiky Bao také často sděluje zajímavé informace o čínské historii a kultuře. Líbí se mi, že Bao používá různé studijní materiály a pomůcky (nepoužívá pouze jednu učebnici, používá textové i audio materiály). Lekce jsou tedy zábavné a vždy velice přínosné. Přijde mi skvělé, že se během hodiny vždy dostaneme ke všem aspektům jazyka: poslech, psaní a čtení znaků, ale i mluvení. Bao se vždy snaží zjistit, co se chci naučit a jaký typ cvičení mi nejvíce vyhovuje. Řekla bych tedy, že hodiny jsou zcela šité na míru. Výuku s Baem hodnotím velmi kladně a jako učitele čínštiny ho vřele doporučuji.
Anna
studentka maturitního ročníku Lycée Français de Prague
"Bao je skvělý učitel čínštiny – sečtělý, trpělivý a flexibilní. Každá hodina je vždy perfektně připravená. Obsah hodiny Bao přizpůsobuje tomu, co se aktuálně potřebuji naučit a procvičovat. Součástí výuky je i bohatá zásoba studijních materiálů a pomůcek. Atmosféra na našich hodinách je uvolněná – můžu se zeptat na cokoliv a vždy dostanu uspokojivé vysvětlení. Oceňuju, že informace o administrativních aspektech výuky jsou transparentní. Po každé hodině dostanu e-mail, ve kterém najdu shrnutí domácích úkolů, doporučení na další práci mimo výuku, údaje o dalších platbách atd. Mám zkušenost i s výukou jiných učitelů čínštiny, avšak vždy mi u nich něco nevyhovovalo. Jako učitele čínštiny bych Baa každému doporučila."
Bea
Supervisor ExxonMobil
"Na Baových hodinách čínštiny se mi líbí, že se nevěnujeme jen jedné části po celou lekci – součástí výuky je i rozbor znaků včetně mnemotechnických pomůcek na lepší zapamatování znaků či výklad reálií z oblasti kultury a historie Číny, které se vztahují k probírané látce. Oceňuji také více možnosti učení – ne například jen z jedné učebnice. Baa jako učitele čínštiny hodnotím za 1 (možná je jen občas trochu moc přísný :-), ale dalším zájemcům o čínštinu bych jej rozhodně doporučila."
Markéta
Customer Journey Specialist, KB
"Už jsem vyzkoušel několik výuk čínštiny přes internet, ale u Baa jsem nejspokojenější a na rozdíl od ostatních stále motivovaný k dalšímu vzdělávání. Oproti ostatním je Baův přístup přátelštější a není zbytečně formální, což mi vyhovuje. Nejpřínosnější pro mě je prvek rozšiřování a opakování probrané látky v Baově vlastní databázi slovíček a vět v aplikaci Memrise. Baa jako lektora hodnotím velmi kladně a mohu ho s klidným svědomím doporučit i jiným studentům."
Honza H.
student Masarykovy Univerzity
"Po 5 měsících studia čínštiny u Baa mohu jeho lekce určitě doporučit i ostatním. Jako učitel je trpělivý, vtipný a pohotový (dokáže aplikovat různé poznatky na reálné příklady a situace). Na začátku hodiny vždy krátce zopakujeme probranou látku. Poté trénujeme užitečné fráze formou rozhovoru jen v čínštině, a to hned od prvních hodin. Posléze se věnujeme novému učivu. U Baa si cením toho, že ví, na co u kterého studenta klást důraz – pokud je potřeba, je ochotný se klidně u nějaké gramatiky či slova zastavit a více se tím zabývat v rámci hodiny. Cením si také jeho velkou znalost čínských reálií a schopnost motivovat k dalšímu samostudiu, k čemuž často využívá aplikaci Memrise a Duolingo. Baovy lekce mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním."
Honza F.
učitel angličtiny na ZŠ
"U Baa jsem se čínsky učil 1 rok. Na hodinách se mi líbilo jeho zaujetí a snaha podat plný výkon po celou dobu výuky; časem bych jen uvítal možnost více reálné konverzace v běžných životních situacích. Připadalo mi, že Bao má na jazyky a vyučování talent. Jeho projev je velmi přátelský, ale dokáže být ve správné chvíli i přísný. Nezahlcuje nadmírou informací. Učil jsem se i jiné jazyky a na Baových hodinách mi vyhovovalo, že jenom pasivně nepřednášel, ale snažil se ze studentů i něco "vymáčknout" a nenechat nás v pasivitě. Baa jiným zájemcům o čínštinu vřele doporučuji."
Jindřich
podnikatel
"Čínštinu se u Baa učím už 5 let. Velmi na něm oceňuji především jeho trpělivost a empatii. Jeho lekce jsou originální, progresivní a motivační. Určitě bych Baovu výuku doporučil i dalším zájemcům – především kvůli tomu, že dokáže ve studentovi vzbudit zájem o další studium."
Jakub
vedoucí manažer sekce Asie, BTL

Tyto stránky využívají malých pomocníků jménem cookie. Užíváním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím.